Відкрий навчання в Європі

Відкрий себе на навчанні в єдиному Європейському просторі вищої освіти. Навчання в Європі — це три основні рівня освіти та однакова система ЕСТS ( Система трансферу кредитів — 30 кредитів на кожний семестр), яка використовується в усіх країнах ЄС, гарантує повну мобільність студентів в програмі Еразмус+.
Система навчання — Болонський процес.

Перший ступень
Перший ступень вищої освіти — програма здобуття навчального ступеня бакалавр, щонайменше 6 семестрів, що закінчується присвоєнням професійного титулу «licencjat», або щонайменше 7 семестрів, що закінчуються присвоєнням професійного титулу «inżynier». Вони спрямовані на підготовку студентів до майбутньої роботи або до продовження навчання на програмах освітнього рівня магістр. Для отримання даного ступеня, студенти мають заробити щонайменше 180 кредитів ECTS.

Другий ступень
Другий ступень вищої освіти—програми здобуття навчального ступеня магістр. Навчання триває 3-4 семестри, після першого рівня навчання, що завершується присвоєнням професійного звання «магістр» або еквівалентного звання (залежно від профілю навчальної програми). Вони зосередженні на теоретичних знаннях, а також на застосуванні та розвитку творчих умінь. У гуманітарних дисциплінах акцент робиться на розвитку креативності та таланту. Студенти магістерського рівня можуть вступити на докторські програми (третій рівень навчання). Для отримання даного ступеня, студенти мають заробити щонайменше 90 кредитів ECTS.
Повна (безперервна) магістерська вища освіта — програми здобуття навчального ступеня магістр. Навчання триває 10-12 семестрів і завершується присвоєнням професійного звання «магістр» або еквівалентного звання (в залежності від профілю навчальної програми). Для отримання даного ступеня, студенти мають заробити щонайменше 360 кредитів ECTS (навчання триває 10 семестрів), або щонайменше 360 кредитів ECTS (навчання триває 12 семестрів). Деякі програми повної магістерської освіти базуються на інтегрованій навчальній програмі, яка містить базові дослідження і поглиблену спеціалізацію.

Третій рівень вищої освіти
Третій рівень вищої освіти — програми здобуття наукового докторського ступеня. Навчання триває 6-8 семестрів, доступне для випускників магістерських програм і закінчується присвоєнням наукового ступеня — доктор філософії. Дані програми пропонуються вищими навчальними закладами, а також деякими дослідницькими установами (кафедрами Польської Академії наук, а також науково-дослідними установами). Ступінь доктора філософії присуджується кандидатам, які успішно здали і захистили докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді, а також успішно здали докторські екзамени.